maandag 23 januari 2017

BENG.... Bijna Energie Neutral Gebouwd


Het zal u niet zijn ontgaan Groningen verzakt en er worden nieuwe wijken gebouwd zonder gas . Ook worden er wijken gerenoveerd die gas vrij worden gemaakt en dat heeft gevolgen voor de consument die gas blijft gebruiken . De gas prijs per kubieke meter is gezakt maar wat niet hardop gezegd word is dat de bijdrage aan het net beheer is gestegen . Als er nu nog minder afnemers komen kan het niet anders dat de last over de gebruikers word verdeelt .
In 2020 is de Energie prestatie norm voor nieuw te bouwen woningen nul op de meter (NOM) , dan volgt de volgende stap de bestaande bebouwing .Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken.
De energie die nog nodig is moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vastgelegd in de herziene Europese richtlijn EPBD uit 2010.

Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen na eind 2018, respectievelijk 2020.
In het Nationaal Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan wordt. Ook noemt het Plan tussentijdse streefcijfers op weg naar bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020.
Per 1 januari 2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie eisen voor woningen en voor utiliteitsgebouwen. Een verdere verlaging van de energieprestatie eisen volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 in te laten gaan. Voor alle andere gebouwen is de ingangsdatum 31 december 2020.

Stimuleren overheid

De overheid stimuleert de ontwikkeling van bijna-energieneutrale gebouwen door:
 • het stellen van heldere doelen voor alle betrokken actoren en het opstellen van duidelijke wet- en regelgeving;
 • het verwerven van een breed draagvlak onder alle betrokken actoren, inclusief bewoners en gebruikers;
 • het waarderen van collectieve oplossingen;
 • het stimuleren van voldoende kennis bij alle actoren;
 • het stimuleren van samenwerking in de keten (bouwkolom);
 • het bieden van experimenteerruimte;
 • goede regievoering;
 • het optreden van de overheid als launching customer (eerste grote afnemer van een innovatief product).

Overheid en markt

Overheid en markt leggen de komende jaren een route af om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. Diverse activiteiten zijn al in gang gezet.
 • De partijen van het herziene Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw voeren het convenant inmiddels uit.
 • De aanscherping van 2015 werd ondersteund door het programma Excellente gebieden. In 19 aangewezen Excellente Gebieden deden bouwpartijen kennis en ervaring op met een minimaal 25% scherpere EPC. Hiermee liepen ze vooruit op de EPC aanscherping van januari 2015.
 • De overheid stimuleerde met het NESK-programma ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’ projecten die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De projecten fungeren als voorbeeld en inspiratiebron.
 • De implementatie van de herziene EPBD maakt deel uit van het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

EnergieSprong

Op langere termijn moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. Het kabinet ontwikkelt hiertoe beleid en neemt maatregelen om te bevorderen dat bestaande gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen worden getransformeerd. Gefinancierd vanuit de Innovatie Agenda Energie voert Platform31 hiervoor het programma EnergieSprong gebouwde omgeving uit. Dat richt zich op koplopers.

Zie ook

 • Wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aanscherping van de energieprestatiecoĆ«fficiĆ«nt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 8 september 2014.Bron


 Bron RVO

Om u woning duurzaam te verwarmen kan er een lening worden afgesloten bij een reguliere bank maar via www.ikinvesteerslim.nl kan dit tegen veel gunstiger voorwaarden . Bij Gewoon Duurzaam of Bij ADG Dynamics kunt u terecht voor een vrijblijvend advies over het gehele assortiment .
http://adgdynamics.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten