maandag 30 januari 2017

Windmolen

Sky Wind


Wie zoekt zal vinden is het gezegde , en we hebben wat gevonden een goed werkende windmolen die 1000 Watt kan maken , geschikt voor huishoudelijk gebruik en plaatsing van meerdere voor utiliteit .
Bij http://adgdynamics.nl/ hebben we een compleet assortiment van Energie opwekken en duurzaam en comfortabel gebruiken .
PV panelen produceren overdag als uw aan het werk bent en in de avond niet meer een combinatie van wind en zo energie zou wel eens de ideale oplossing kunnen zijn .


Prijzen in en verdere info op aanvraag


De site  is http://adgdynamics.nl nog niet bijgewerkt maar nadere info is wel te verkrijgen via het contact formulier .

maandag 23 januari 2017

BENG.... Bijna Energie Neutral Gebouwd


Het zal u niet zijn ontgaan Groningen verzakt en er worden nieuwe wijken gebouwd zonder gas . Ook worden er wijken gerenoveerd die gas vrij worden gemaakt en dat heeft gevolgen voor de consument die gas blijft gebruiken . De gas prijs per kubieke meter is gezakt maar wat niet hardop gezegd word is dat de bijdrage aan het net beheer is gestegen . Als er nu nog minder afnemers komen kan het niet anders dat de last over de gebruikers word verdeelt .
In 2020 is de Energie prestatie norm voor nieuw te bouwen woningen nul op de meter (NOM) , dan volgt de volgende stap de bestaande bebouwing .Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken.
De energie die nog nodig is moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vastgelegd in de herziene Europese richtlijn EPBD uit 2010.

Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen na eind 2018, respectievelijk 2020.
In het Nationaal Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan wordt. Ook noemt het Plan tussentijdse streefcijfers op weg naar bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020.
Per 1 januari 2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie eisen voor woningen en voor utiliteitsgebouwen. Een verdere verlaging van de energieprestatie eisen volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 in te laten gaan. Voor alle andere gebouwen is de ingangsdatum 31 december 2020.

Stimuleren overheid

De overheid stimuleert de ontwikkeling van bijna-energieneutrale gebouwen door:
 • het stellen van heldere doelen voor alle betrokken actoren en het opstellen van duidelijke wet- en regelgeving;
 • het verwerven van een breed draagvlak onder alle betrokken actoren, inclusief bewoners en gebruikers;
 • het waarderen van collectieve oplossingen;
 • het stimuleren van voldoende kennis bij alle actoren;
 • het stimuleren van samenwerking in de keten (bouwkolom);
 • het bieden van experimenteerruimte;
 • goede regievoering;
 • het optreden van de overheid als launching customer (eerste grote afnemer van een innovatief product).

Overheid en markt

Overheid en markt leggen de komende jaren een route af om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. Diverse activiteiten zijn al in gang gezet.
 • De partijen van het herziene Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw voeren het convenant inmiddels uit.
 • De aanscherping van 2015 werd ondersteund door het programma Excellente gebieden. In 19 aangewezen Excellente Gebieden deden bouwpartijen kennis en ervaring op met een minimaal 25% scherpere EPC. Hiermee liepen ze vooruit op de EPC aanscherping van januari 2015.
 • De overheid stimuleerde met het NESK-programma ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’ projecten die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De projecten fungeren als voorbeeld en inspiratiebron.
 • De implementatie van de herziene EPBD maakt deel uit van het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

EnergieSprong

Op langere termijn moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. Het kabinet ontwikkelt hiertoe beleid en neemt maatregelen om te bevorderen dat bestaande gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen worden getransformeerd. Gefinancierd vanuit de Innovatie Agenda Energie voert Platform31 hiervoor het programma EnergieSprong gebouwde omgeving uit. Dat richt zich op koplopers.

Zie ook

 • Wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 8 september 2014.Bron


 Bron RVO

Om u woning duurzaam te verwarmen kan er een lening worden afgesloten bij een reguliere bank maar via www.ikinvesteerslim.nl kan dit tegen veel gunstiger voorwaarden . Bij Gewoon Duurzaam of Bij ADG Dynamics kunt u terecht voor een vrijblijvend advies over het gehele assortiment .
http://adgdynamics.nl/

dinsdag 10 januari 2017

Verwarmen en koelen in een

fancoil unit
Warmtepompen vragen om een afgifte systeem dat op een lagere aanvoer temperatuur werkt. Bij een oud radiatorsysteem
stijgt door de radiatortemperatuur van ongeveer 70 graden de lucht op die zich tussen de panelen/convector bevind enerspreid zich door de ruimte.

Die opstijging - en dus de verspreiding - vind onvoldoende plaats bij een radiatortemperatuur onder de 40 graden. Om die
tijging van de arme lucht te bevorderen gebruikt men een ventilator. 

Een zelfde systeem vind men in de kachel van een auto.

Ook een geïsoleerde woning heeft – zij het weinig- warmte nodig. Sterker nog, bij een goed geïsoleerde woning ontstaat er
zelfs een warmte overschot. Dat ontstaat onder andere omdat er per persoon ongeveer 175 Watt aan warmte wordt gegenereerd.
Tel daar bij op de warmte die vrijkomt bij de verlichting, het koken, de TV en het gebruik van andere huishoudelijke apparaten de temperatuur zal snel naar tropische waarde stijgen.

Om de temperatuur weer te laten zakken is het mogelijk met een warmte pomp ook koud water te maken en dit door het systeem
te sturen zodat door middel van de ventilatoren die koelere lucht in de vertrekken wordt afgeven. Het is geen airco maar eentopkoeling’ die de tempratuur een paar graden onder de buiten temperatuur kan brengen.

Om dauwvorming te voorkomen wordt de vocht uit de lucht gehaald, opgevangen in de fancoil unit en afgevoerd. Op die
manier voelt de lucht in het huis altijd aangenaam aan.
Deze producten zijn via Gewoon Duurzaam leverbaar  gewoonduurzaam.nl@gmail.com

dinsdag 3 januari 2017

Vloerverwarmig niet meer hakken en breken


Oude systemen hebben een grootte inbouw hoogte nodig en moeten heel veel warmte accumuleren voordat er warmte afgeven worden aan de ruimte . Reno Therm is nu ook leverbaar via Gewoon Duurzaam het is een zogenaamde droog te legen vloer , licht en een snel opwarm en afkoeltijd .
De vloerverwarming is dan ook zeer geschikt voor woningen waar de zon inschijnt en het te warm zou worden met de oude systemen . Om dat het een systeemvloer is zou het zelfs mogelijk zijn om deze mee te verhuizen . Voor een demo en een goed beeld klik op onderstaande link .Uiteraard is dit Systeem ook goed te combineren met al onze duurzame producten  .